Nous n'avons pas de chiots.


We don't have puppies


We hebben geen puppen.